2. Hình thức kiến trúc nhà vườn 2 tầng mái thái MV1504

mau-nha-vuon-2-tang-mai-thai-hien-dai-dep-120m2
Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2
mau-nha-vuon-2-tang-mai-thai-hien-dai-dep-120m2
Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

3. Công năng sử dụng nhà vườn 2 tầng mái thái MV1504

mat-bang-mau-nha-vuon-2-tang-mai-thai-hien-dai-dep-120m2
Mật bằng mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

4. Nội thất trong công trình

phoi-canh-noi-that-phong-khach
Phối cảnh nội thất phòng khách
phoi-canh-noi-that-phong-bep-an
Phối cảnh nội thất phòng bếp, ăn
phoi-canh-noi-that-phong-ngu
Phối cảnh nội thất phòng ngủ
phoi-canh-noi-that-phong-ngu
Phối cảnh nội thất phòng ngủ